مصاحبه با تلویزیون بی بی سی عربی

گفتگو با تلویزیون بی بی سی عربی درباره بازداشت تعدادی از وابستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران

س- آیا توضیحات بیشتری درباره تعداد این افراد بازداشتی و اینکه کجا نگه داری می شوند، وجود دارد؟ و درباره چگونگی و نسبت آنها با کارکنان بی بی سی فارسی چیزی گفته شده است.

ج- تا این لحظه چیزی فراتر از آنچه قبلا در خبرگزاری مهر آمده بود ، وجود ندارد. تنها منبع موجود در این زمینه، خبرگزاری مهر است و دیگر خبرگزاری ها چیز بیشتری ارائه نکردند، همچنین درباره تعداد آنها و اینکه کجا نگه داری می شوند، حرفی به میان نیامده است. اما موضوع قابل توجه این است که دولت ایران تأکید می کند بازداشت آنها ارتباطی با وابستگی آنان به کارکنان بی بی سی فارسی ندارد و حتی ارتباطی به حرفه و کار روزنامه نگاری آنها ندارد، بلکه بازداشت آنها آن طور که دولت ایران می گوید «اقدام بر علیه امنیت ملی» است و این تهمتی است که متوجه آنها کرده است.

س- اما بی بی سی هم ایران را با اتهامات مشابه روبرو کرده است، ایران را متهم کرده که تعمدا هر از گاهی بر ضد کارکنان بی بی سی تهمت سازی نموده و تلاش کرده است آنها را بدنام کرده یا بر خانواده های آنها فشار وارد می کند. آیا این تا چه مقدار صحیح می باشد؟

ج- به اعتقاد من دولت ایران حساسیت ویژه ای نسبت به فعالیت بی بی سی فارسی دارد. بی بی سی فارسی بیش از 60 سال تجربه کار رسانه ای دارد و شنوندگان و ببینندگان زیادی در ایران دارد و از سطح بالائی از حرفه ای بودن برخوردار است. من شخصا بعنوان کارشناس مسائل جهان عرب با بی بی سی فارسی همکاری داشتم و می توانستم از طریق همسایه ها ، محله ، در تاکسی یا حضور در دانشگاه بفهمم که بی بی سی فارسی تا کجا بر مردم ایران تأثیر گذار بوده است. بی بی سی فارسی پایگاه گسترده ای از مخاطبین را در داخل ایران برای خود دارد و در جهت مقابل دولت ایران سیاست های ویژه ای در موضوعاتی چون اقتصاد ، سیاست اتمی و شیوه برگزاری انتخابات آینده مجلس دارد. از اینرو دولت ایران فکر می کند برنامه های بی بی سی در جهت کاملا مغایر با این سیاست ها سیر می کند و بر این اساس حساسیت زیادی درباره فعالیت آن دارد.

س- بنابراین همه مجموعه مؤسسه اطلاع رسانی بی بی سی فارسی مورد توجه است و تنها تعدادی از افراد که ایران می گوید دست به اعمال خرابکارانه می زنند، نیست.

ج- اگر این چیزی که شما می گوئید، درست باشد، ایران برای اثبات عکس آن افراد بازداشتی را باید به دادگاه ها بسپارد و آنها را براساس معیارهای مشخص محاکمه کرده ، اتهامات وارده را اثبات نموده ، و به همه دنیا بگویند که این افراد دست به جمع آوری اطلاعات کرده و جاسوسی می کردند و بر علیه امنیت ملی دست به اقدام زده بودند تا مردم ایران و دنیا از حقیقت روایت گفته شده آگاهی پیدا کرده و آن را بپذیرند.

س- اما می توانیم به موضوع فراتر از این هم نگاه کنیم. از اینکه مؤسسه اطلاع رسانی بی بی سی دیدگاه هائی متفاوت با دولت ایران مطرح می کند، فراتر برویم و به دولتی که در پشت سر بی بی سی ایستاده یعنی انگلستان بپردازیم. با توجه به تنش های موجود میان انگلیس و ایران و به خصوص آنچه که به پرونده هسته ای ایران برمی گردد، آیا رویداد اخیر نتیجه چنین تنش هائی است؟

ج- بله ، بطور یقین این چنین است. ما شاهد یک جدال سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و انگلستان هستیم.انگلیس براساس برداشت دولتمردان ایرانی در نوک پیکان رویارویی غربی ها با ایران قرار دارد. انگلستان نخستین کشور غربی بود که سخن از تحریم بانک مرکزی ایران به میان آورد. در پرونده هسته ای ، انگلستان پیشاهنگ فشار وارد ساختن بر ایران بوده و هست و در زمینه امور مربوط به رسانه اخیرا مشاهده کردیم که دولت انگلیس فعالیت «پرس تی وی» در خاک آن سرزمین را معلق ساخت. البته این موضوعی است که توسط سازمان اوفکوم پیگیری شده بود اما ایران آن را در جهت جنگ رسانه ای غرب علیه خود  و بر علیه تلویزیون خود یعنی پرس تی وی قلمداد کرد و اکنون به نظر می رسد ، می خواهد به آن پاسخ دهد.

/ 0 نظر / 24 بازدید