وبلاگ شخصی دکتر حسن هاشمیان

دکترحسن هاشمیان به هیچ حزب و گروهی تعلق نداشته و ندارد و فقط دیدگاه های خود را بیان می کند Hassan Hashemian ph.D are not affiliated to any political party and governmental institution

نمره درس نظریه های جامعه شناسی - تاریخ امتحان 30 دی 1391

1- 89014414100       سه تمام 2- 89014425000       پنج و نیم 3- 89014403700       شش و نیم 4- 89014397700       چهارده و نیم 5- 89014423400       هشت تمام 6- 89014413300       ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 244 بازدید

نمره درس مبانی جامعه شناسی - گروه روانشناسی

1- 900985508     هفده تمام 2- 900387468     چهار تمام 3- 900573935     هفده تمام 4- 900563846     هجده تمام 5- 900451526     شانزده و نیم 6- 900567179     بیست تمام 7- 900570836     ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 161 بازدید

نمره درس تاریخ روزنامه نگاری - گروه ارتباطات

1- 86015942500    چهارده تمام 2- 89014433200    نوزده تمام 3- 88014704800    نوزده و نیم 4- 87017622800    هجده تمام 5- نیلوفر  بشارتی     نوزده تمام 6- 87017627700     هجده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 165 بازدید

نمره درس سازمان های بین المللی - گروه ارتباطات

1- 88014718000       18  هجده تمام 2- 87017621800       14  چهارده تمام 3- 88014742300       19.5 نوزده و نیم 4- 87017615800       11.5  یازده و نیم 5- 87017612500       10   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

پرسش های درس مبانی جامعه شناسی - رشته روانشناسی

  1-      سه دیدگاه موجود در جامعه امروز ایران درباره علم جامعه شناسی را بررسی نمائید. 2-      اندیشه اجتماعی هرودوت را بنویسید. 3-      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست